Một số mẫu danh thiếp dành cho nhà xe

In name card, In Danh thiếp dùng để truyền tải thông tin một cách nhanh chóng, ngày nay các doanh nghiệp đều phải sử dụng danh thiếp để cung cấp các thông tin cho khách hàng. Nhất là đối với những nhà xe khách thường xuyên phải sử dụng đến danh thiếp để trao cho khách hàng. Dưới đây mà một số mẫu in danh thiếp đẹp , in name card dành cho các nhà xe.

Một số mẫu danh thiếp, name card dành cho nhà xe

in name card nha xe_01

in name card nha xe_02

in name card nha xe_03

in name card nha xe_04

in name card nha xe_06

in name card nha xe_05