“Cung cấp dịch vụ, sản phẩm chất lượng hoàn hảo, giá cả cạnh tranh, đúng tiến độ”