CATALOGUE - A4 Khổ đứng
Giấy bìa: Couche 250gsm - Giấy ruột: Couche 150gsm - Màu in: 4 màu - Gia công: Đóng 2 ghim giữa - Đóng gói: Thùng carton
Số lượng 5 quyển 10 quyển  20 quyển 50 quyển 100 quyển 200 quyển 300 quyển 500 quyển 1000 cuốn 
8 trang  46.000/Q 29.000/Q 28.000/Q 17.5000/Q 14.000/Q 12.000/Q 9,000/Q 5,845/Q 3,918/Q
12 trang  53.000/Q 35.000/Q 31.200/Q 23.000/Q 19.000/Q 17.200/Q 12,700/Q 8,090/Q 5,280/Q
16 trang 60.000/Q 41.000/Q 37.000/Q 28.000/Q 24.000/Q 22.000/Q 16,300/Q  8,915/Q 6,526/Q
20 trang 66.000/Q 47.000/Q 42.000/Q 31.500/Q 28.000/Q 26.000/Q 20,200/Q 12,820/Q 8,060/Q
24 trang 73.000/Q 53.000/Q 48.000/Q 34.500/Q 31.000/Q 29.000/Q 23,800/Q 15,000/Q 9,450/Q
28 trang 80.000/Q 59.000/Q 53.000/Q 38.500/Q 35.500/Q 33.500/Q 27,200/Q 16,950/Q 10,688/Q
32 trang 86.000/Q 64.500/Q 59.000/Q 43.000/Q 40.000/Q 38.000/Q 30,800/Q 19,200/Q 12,100/Q
36 trang 93.000/Q 70.000/Q 64.000/Q 47.500/Q 44.000/Q 42.500/Q 34,300/Q 21,342/Q 13,490/Q
40 trang 100.000/Q 76.000/Q 70.000/Q 51.500/Q 48.500/Q 47.000/Q 38,000/Q 24,260/Q 14,890/Q
44 trang 107.000/Q 82.000/Q 75.000/Q 56.000/Q 53.500/Q 51.500/Q 41,500/Q 26,570/Q 16,300/Q
48 trang 113.000/Q 88.000/Q 80.500/Q 60.500/Q 58.000/Q 56.000/Q 45,000/Q 28,880/Q 17,695/Q
52 trang 120.000/Q 94.000/Q 86.000/Q 65.000/Q 62.500/Q 60.500/Q 49,000/Q 31,190/Q 19,095/Q
56 trang 127.000/Q 100.000/Q 91.500/Q 70.000/Q 67.000/Q 65.000/Q 52,500/Q 33,500/Q 20,500/Q
60 trang 134.000/Q 106.000/Q 97.000/Q 74.500/Q 71.500/Q 69.500/Q 56,000/Q 35,810/Q 21,900/Q
64 trang  161.000/Q 122.000/Q 108.000/Q 90.000/Q 86.000/Q 84.000/Q 60,000/Q 38,120/Q 23,300/Q
68 trang 168.000/Q 128.000/Q 113.000/Q 92.000/Q 89.000/Q 86.800/Q 63,200/Q 40,500/Q 24,700/Q
72 trang 175.000/Q 134.000/Q 119.000/Q 97.000/Q 94.000/Q 92.000/Q 66,800/Q 42,740/Q 26,100/Q
76 trang 182.000/Q 140.000/Q 124.000/Q 102.000/Q 99.000/Q 97.000/Q 70,500/Q 45,050/Q 27,518/Q
80 trang 189.000/Q 146.000/Q 129.500/Q 107.000/Q 104.000/Q 102.000/Q 74,000/Q 47,360/Q 28,920/Q
84 trang 195.000/Q 152.000/Q 135.000/Q 112.000/Q 109.000/Q 107.000/Q 77,600/Q 49,670/Q 30,317/Q
88 trang 202.000/Q 157.000/Q 140.000/Q 117.000/Q 114.000/Q 112.000/Q 81,200/Q 52,000/Q 31,800/Q
92 trang 209.000/Q 163.000/Q 148.000/Q 122.000/Q 120.000/Q 117.000/Q 85,000/Q 54,340/Q 33,150/Q
96 trang 216.000/Q 169.000/Q 154.000/Q 127.500/Q 124.000/Q 122.000/Q 88,500/Q 56,700/Q 34,600/Q
100 trang 222.000/Q 175.000/Q 159.000/Q 132.500/Q 129.000/Q 127.000/Q 92,000/Q 59,200/Q 36,200/Q
Thời gian 1 - 2 ngày 3 - 5 ngày 
Liên hệ đặt hàng: 1900 0220 (ext 1)  
Lưu ý :
  -  Báo giá chưa bao gồm 10% thuế VAT và chi phí thiết kế ấn phẩm.
  -  Miễn phí giao hàng trong phạm vi 15km đối với đơn hàng ≥ 1.000.000VNĐ, với đơn hàng dưới 1,000,000 VNĐ vui lòng tính thêm phí Ship hàng.
v Điều khoản thanh toán:
  -  Khách hàng thanh toán tạm ứng 50% đơn hàng khi hợp đồng được ký kết (trước khi tiến hành thiết kế).
  -  Khách hàng thanh toán nốt số tiền còn lại khi nhận hàng và chứng từ thanh toán.
  -  Phương thức thanh toán: Tiền mặt/ Chuyển khoản.
CATALOGUE - A4 Khổ ngang
Giấy bìa: Couche 250gsm - Giấy ruột: Couche 150gsm - Màu in: 4 màu - Gia công: Đóng 2 ghim giữa - Đóng gói: Thùng carton
Số lượng 5 quyển 10 quyển  20 quyển 50 quyển 100 quyển 200 quyển 300 quyển 500 quyển 1000 cuốn 
8 trang  50,000/Q 33,200/Q 30,000/Q 22,000/Q 18,000/Q 16,000/Q 9,000/Q 5,845/Q 3,918/Q
12 trang  59,000/Q 41,000/Q 37,500/Q 29,000/Q 25,000/Q 23,000/Q 12,700/Q 8,090/Q 5,280/Q
16 trang 68,000/Q 49,000/Q 45,000/Q 36,000/Q 32,000/Q 30,000/Q 16,300/Q 8,915/Q 6,526/Q
20 trang 76,000/Q 57,000/Q 52,000/Q 40,000/Q 37,000/Q 35,000/Q 20,200/Q 12,820/Q 8,060/Q
24 trang 85,000/Q 65,000/Q 60,000/Q 45,000/Q 40,000/Q 38,000/Q 23,800/Q  15,000/Q 9,450/Q
28 trang 94,000/Q 73,000/Q 67,000/Q 50,000/Q 47,000/Q 45,000/Q 27,200/Q 16,950/Q 10,688/Q
32 trang 103,000/Q 80,000/Q 75,000/Q 56,000/Q 53,000/Q 50,000/Q 30,800/Q 19,200/Q 12,100/Q
36 trang 110,000/Q 90,000/Q 80,000/Q 63,000/Q 60,000/Q 58,000/Q 34,300/Q 21,342/Q 13,490/Q
40 trang 120,000/Q 98,000/Q 90,000/Q 70,000/Q 66,000/Q 63,000/Q 38,000/Q 24,260/Q 14,890/Q
44 trang 130,000/Q 105,000/Q 98,000/Q 75,000/Q 72,000/Q 70,000/Q 41,500/Q 26,570/Q 16,300/Q
48 trang 138,000/Q 113,000/Q 105,000/Q 81,000/Q 78,000/Q 75,000/Q 45,000/Q 28,880/Q 17,695/Q
52 trang 148,000/Q 120,000/Q 113,000/Q 88,000/Q 85,000/Q 80,000/Q 49,000/Q 31,190/Q 19,095/Q
56 trang 156,000/Q 130,000/Q 120,000/Q 93,000/Q 90,000/Q 88,000/Q 52,500/Q 33,500/Q 20,500/Q
60 trang 165,000/Q 137,000/Q 128,000/Q 100,000/Q 97,000/Q 95,000/Q 56,000/Q 35,810/Q 21,900/Q
64 trang  195,000/Q 155,000/Q 140,000/Q 121,000/Q 117,000/Q 115,000/Q 60,000/Q 38,120/Q 23,300/Q
68 trang 203,000/Q 163,000/Q 148,000/Q 124,000/Q 121,000/Q 119,000/Q 63,200/Q 40,500/Q 24,700/Q
72 trang 212,000/Q 170,000/Q 156,000/Q 130,000/Q 128,000/Q 126,000/Q 66,800/Q 42,740/Q 26,100/Q
76 trang 221,000/Q 180,000/Q 163,000/Q 138,000/Q 135,000/Q 133,000/Q 70,500/Q 45,050/Q 27,518/Q
80 trang 230,000/Q 188,000/Q 170,000/Q 145,000/Q 142,000/Q 140,000/Q 74,000/Q 47,360/Q 28,920/Q
84 trang 240,000/Q 195,000/Q 178,000/Q 152,000/Q 149,000/Q 147,000/Q 77,600/Q 49,670/Q 30,317/Q
88 trang 248,000/Q 203,000/Q 186,000/Q 160,000/Q 156,000/Q 154,000/Q 81,200/Q 52,000/Q 31,800/Q
92 trang 258,000/Q 211,000/Q 196,000/Q 166,000/Q 163,000/Q 160,000/Q 85,000/Q 54,340/Q 33,150/Q
96 trang 266,000/Q 220,000/Q 203,000/Q 173,000/Q 170,000/Q 168,000/Q 88,500/Q 56,700/Q 34,600/Q
100 trang 275,000/Q 227,000/Q 211,000/Q 180,000/Q 177,000/Q 175,000/Q 92,000/Q 59,200/Q 36,200/Q
Thời gian 1 - 2 ngày 3 - 5 ngày 
Liên hệ đặt hàng: 1900 0220 (ext 1)  
Lưu ý :
  -  Báo giá chưa bao gồm 10% thuế VAT và chi phí thiết kế ấn phẩm.
  -  Miễn phí giao hàng trong phạm vi 15km đối với đơn hàng ≥ 1.000.000VNĐ, với đơn hàng dưới 1,000,000 VNĐ vui lòng tính thêm phí Ship hàng.
  -  Bảng giá trên có thể thay đổi theo tình hình thị trường mà không cần phải báo trước.
v Điều khoản thanh toán:
  -  Khách hàng thanh toán tạm ứng 50% đơn hàng khi hợp đồng được ký kết (trước khi tiến hành thiết kế).
  -  Khách hàng thanh toán nốt số tiền còn lại khi nhận hàng và chứng từ thanh toán.
  -  Phương thức thanh toán: Tiền mặt/ Chuyển khoản.

Lý do chọn chúng tôi

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM IN

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM IN

Chúng tôi sử dụng các công nghệ in ấn & thành phẩm tiên tiến nhất.
THỜI GIAN HOÀN THÀNH

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

Chúng tôi sử dụng các công nghệ in ấn & thành phẩm tiên tiến nhất.
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Chúng tôi sử dụng các công nghệ in ấn & thành phẩm tiên tiến nhất.
IN MẪU MIỄN PHÍ

IN MẪU MIỄN PHÍ

Chúng tôi sử dụng các công nghệ in ấn & thành phẩm tiên tiến nhất.
GIAO HÀNG TẬN NƠI

GIAO HÀNG TẬN NƠI

Chúng tôi sử dụng các công nghệ in ấn & thành phẩm tiên tiến nhất.
GIÁ THÀNH CẠNH TRANH

GIÁ THÀNH CẠNH TRANH

Chúng tôi sử dụng các công nghệ in ấn & thành phẩm tiên tiến nhất.